Kompetanse og løsninger.

HZ Group AS leverer IT kompetanse og løsninger for din forretning

HZ Group AS har bred Digital kompetanse på forretningsløsninger for bedriftsmarkedet.    

Competencies and Solutions

HZ Group AS har bred Digital kompetanse på forretningsløsninger for bedriftsmarkedet. Vi har god innsikt og mange års av erfaring på gode løsninger som kan og bør utnyttes av næringslivet. Det vi i HZ Group virkelig er gode på er prosessene i og rundt teknologien. Hva passe for hvem. Og hvilke prosesser skal vi ha rundt løsningene vi velger?

Det er ikke bare å velge en løsning på for eksempel logistikk og fakturering. Når dette skal samhandle skal dette spille på lag med innkjøp samtidig som du hele tiden har kontroll på din varebeholdning. Hvem skal delta rundt løsningen og hvilken kompetanse ligger til grunn for hver enkelt deltager. Har de noen erfaring eller ikke. Hvilken type opplæring skal vi velge. Har dere flere avdelinger eller flere utsalgssteder. Hvem styrer salget? Foregår dette etter nye metoder og tar det i bruk alle tilgjengelig verktøy?

Som en ser er det mange faktorer å ta hensyn til før man tar sitt valg. HZ Group kan hjelpe bedrifter til å gjøre de rette valgene.   

 

TILBAKE