HZ Bloggen

HZ Bloggen

HZ Group vil her publiserer blogginnlegg for våre kunder og forbindelser. Dette vil være emner og temaer som skal bringe innhold og kunnskap til våre lesere.

Sett deg i førersetet

You are at the wheel, how good does it feel?

Vil du ha styring med hva som skal skje i bedriften? Sett deg i førersetet og ta avgjørelser.   

Av: Christian Haaseth, Produktansvarlig HZ Group AS  

Ledere blir i dagens hverdag overbelastet med oppgaver, mail, møter, reiser m.m. Totalt kan dette resultere i manglende eller i beste fall lite konstruktiv ledelse. Man får ikke løftet seg over alle arbeidsoppgavene og tatt styringen over hverdagen. Dette resulterer i manglende konstruktiv styring og ledelse. Vel, de fleste tror vel at man styrer godt, men i virkeligheten sitter man på en flåte som følger hovedstrømmen i elven. Til slutt treffer man en stein midt i elven og tiltak må iverksettes. Noen som kjenner seg igjen?

Vil du ta styringen?

Vil du sitte ved rattet og ta styringen. Hvor godt kan det da føles når du har vært aktiv, startet, medvirket og påvirket for et godt resultat. For å få til dette er det viktig å tilegne seg kunnskaper. Ja, i bunnen har vi utdannelsen. Men er det tilstrekkelig? I de fleste tilfeller er ikke dette fullgodt. I undersøkelser som er utført blir det referert til at 1/3 (en tredjedel) av alle bedriftsledere mener at det er tilfredsstillende slik de har prosessene nå. Kan det være riktig vurdering når vi vet at samfunnet rundt oss er i konstant endring? Jeg tror dette kommer av manglende kompetanse og forståelse av hvilke prosesser som påvirker vår hverdag. Ikke minst er mangelen på forståelse av hva Digital kunnskap kan tilføre bedriften.

Det er nødvendig at dagens ledere forstår dette og tilegner seg kunnskapen. I det minste tilknytter seg ressurser som kan visualisere og tilføre bedriften denne kunnskapen. Ønsker man selv å sitte ved rattet må man også aktivt styre og påvirke omgivelsen i den retning man ønsker bedriften skal vokse. Hvis ikke vil man følge "mainstream" i midten av elven til man møter en hindring. Tar man ikke styring med elementene men lener seg bakover risikerer man at organisasjonen i bedriften råtner på rot og selskapet går til grunne.