Analyse av Digitale Behov, BI solutions

Another Brick in the Wall

Vi analyserer din bedrift, prosesser og digitale behov. 

Smarte BI løsninger  

Analysis of Digital Needs, BI solutions

Another Brick in the Wall innebærer å sette sammen en løsning med tilgjengelige menneskelige resurser og bedriftens behov, kan være som å sette sammen en vegg av murstein. Alle bitene i puslespillet skal passe sammen til en enhetlig konstruksjon som til syvende og sist gir ønsket funksjon.  

  • Vi hjelper dere med å kartlegge bedriftens behov.
  • Vi analyserer hva som eksisterer i bedriften i dag.
  • Hvilke oppgaver skal løses og hvilke verktøy benyttes.  
  • Kompetanse vurderinger.
  • Vi setter det sammen og måler det opp mot bedriftens visjon og mål.

I denne sammenligningen vil gap hvor det ikke er inndekning eller er mangelfulle løsninger. 

 

 

 

Vi måler dette resultat opp mot:

  • Mulige veier

  • Alternativer man kan følge 

  • Hvilke kostnadselementer som er involvert

  • Innenfor hvilke rammer man kan oppnå resultater    

Ta kontakt for en nærmer samtale.