Analyse av Digitale Behov

Another Brick in the Wall

Vi analyserer din bedrift, prosesser og digitale behov. 

Analysis of Digital Needs

Another Brick in the Wall innebærer å sette sammen en løsning med tilgjengelige menneskelige resurser og bedriftens behov, kan være som å sette sammen en vegg av murstein. Alle bitene i puslespillet skal passe sammen til en enhetlig konstruksjon som til syvende og sist gir ønsket funksjon.  

  • Vi hjelper dere med å kartlegge bedriftens behov.
  • Vi analyserer hva som eksisterer i bedriften i dag.
  • Hvilke oppgaver skal løses og hvilke verktøy benyttes.  
  • Kompetanse vurderinger.
  • Vi setter det sammen og måler det opp mot bedriftens visjon og mål.

I denne sammenligningen vil gap hvor det ikke er inndekning eller er mangelfulle løsninger. 

 

 

 

Vi måler dette resultat opp mot:

  • Mulige veier

  • Alternativer man kan følge 

  • Hvilke kostnadselementer som er involvert

  • Innenfor hvilke rammer man kan oppnå resultater    

Ta kontakt for en nærmer samtale.