Sett bort fakturamottaket

Sett bort alt fakturamottaket og motta alle dine inngående bilag elektronisk

Fakturamottak

Med denne løsningen, Compello Fakturamottak, mottar du alle dine bilag elektronisk. Ingen papirhåndtering aller behandling av saksbehandlere eller sekretærer.   

MOTTA INFORMASJON

Gjennom løsningen kan en organisasjon enkelt motta informasjon, elektronisk eller på papir. Det finnes mange ulike kanaler, formater som kan mottas og Compello håndterer de fleste av disse. Med Compello Aksesspunkt kan du motta det norske standardformatet, Elektronisk Handelsformat (EHF). Du kan også motta fakturaer, kreditnotaer, pakksedler, ordre og varekatalog gjennom denne kanalen.

Med Compello PDF Collector kan du også automatisk overvåke selskapets e-post-adresser, og pakke ut eventuelle fakturaer i PDF format sendt som vedlegg.

Med Compello Fakturamottak vil Compello motta alle dine fakturaer uavhengig om de kommer på papir, PDF eller EHF. Vi skanner, tolker, verifiserer og konverterer fakturainformasjonen til en elektronisk datafil.

BEHANDLE INFORMASJON

Ved å bruke vår løsning Compello Fakturagodkjenning, kan fakturaer enkelt posteres, distribueres, attesteres og godkjennes av ansatte i organisasjonen. Dersom fakturaene mottas på papir kan Compello-løsningen skanne og tolke innholdet slik at det manuelle arbeidet reduseres kraftig. Det kan etableres ulike regler som gjør at flere av stegene ved postering og godkjenning utføres automatisk. Når fakturaene er postert og godkjent, overføres disse direkte til økonomisystemet. Bildeoppslag gjøres fra økonomisystemet slik at man har et komplett arkiv over mottatte fakturaer. I tillegg kan løsningen også brukes som et arkiv for andre dokumenter som avtaler, kontrakter, sertifikater etc. (Avtalearkiv).

Med Compello Avstemming kan du automatisk avstemme økonomiske transaksjoner relatert til for eksempel bank, lønn, lager og MVA.

SENDE INFORMASJON

Distribuer fakturaer til dine kunder på en enkel og effektiv måte, slik at du sparer kostnader. Med Compello sin løsning kan du sende fakturafiler som inneholder alle utgående fakturaer, uavhengig av kanal og format. Løsningen «splitter» og distribuerer hver enkelt faktura til riktig format og kanal. Du vil så kunne se og følge opp status på alle sendte fakturaer og dokumenter i ett og samme grensesnitt. Med Compello Aksesspunkt kan du sende det norske standardformatet, Elektronisk Handelsformat (EHF)og denne kanalen støtter utsendelse av fakturaer, kreditnotaerpakksedler, ordre og varekatalog.

Ønsker dere en presentasjon. Ta kontakt